0,00
Icon user

Algemene voorwaarden Broodje Kok

 • Broodje Kok zal op de website productinformatie (en daaraan verbonden prijsinformatie) ter beschikking stellen. Uitingen op de website met betrekking tot producten en prijzen zijn vrijblijvend en gelden slechts als een uitnodiging tot het doen van een aanbod.
 • De consument kan de bestelling niet annuleren of de overeenkomst ontbinden via de website. Uiterlijk twee werkdagen voorafgaand aan de bezorgdag kan de bestelling rechtstreeks via de email: info@broodjekok.nl ontbonden worden.
 • Prijzen zijn in euro’s, incl. BTW. De op de website en in reclame vermelde prijzen kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd.
 • Broodje Kok stelt de algemene voorwaarden voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst aan de consument ter beschikking via de website.
 • Broodje Kok streeft ernaar de informatie op de website zo nauwkeurig, compleet en duidelijk mogelijk te laten zijn. Producten kunnen echter enigszins afwijken van de op de website opgenomen afbeeldingen.
 • Broodje Kok is niet aansprakelijk voor het niet of onvoldoende functioneren van de website, de telecommunicatie-infrastructuur en/of overige fouten in de communicatie of mogelijke gevolgen hiervan.
 • Broodje Kok voldoet volledig aan de HACCP-regelgeving.
 • De opdrachtgever stemt in met het ontvangen van elektronische facturen via email voor hun bestellingen bij Broodje Kok.
 • Indien betaling na ontvangst van een factuur is overeengekomen, dan zal deze betaling dienen plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum.
 • Indien betaling moet worden bewerkstelligd door derden komen de incassokosten voor rekening van de opdrachtgever. De incassokosten worden gesteld op 15 % van het te vorderen bedrag met een minimum van euro 500.-
 • Levering geschiedt op de afgesproken tijd en plaats.
 • Maaltijden kunnen allergieën bevatten. Voor meer informatie over allergieën, neem contact op met Broodje Kok
 • De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom weergegeven informatie, mededelingen, afbeeldingen of andere uitingen met betrekking tot de internetsite berusten bij Broodje Kok.